:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
071
NVDA小技巧 如何變更NVDA的快速鍵? 2014-06-30
072
學習交流 Email的附件檔案太大怎麼寄? 2014-06-13
073
NVDA官網消息 NVDA 2014.2推出 2014-05-30
074
學習交流 方便實用小工具--NVDA附加元件 2014-05-15
075
NVDA入門 鍵盤上的符號怎麼讀? 2014-04-29
076
人氣話題 2014年的抉擇 2014-04-14
077
學習交流 FB線上跟你聊 2014-03-31
078
NVDA官網消息 100年與101年NVDA募款徵信 2014-03-19
079
NVDA官網消息 NVDA 2014.1發表 2014-03-13
080
NVDA物語 親愛的,我竟然摸到了NVDA! 2014-02-27
上十頁   上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁 下十頁