:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
051
NVDA小技巧 NVDA 也可以讀數學喔! (二) 2018-09-03
052
NVDA小技巧 NVDA 也可以讀數學喔! (一) 2018-08-16
053
NVDA小技巧 如何自訂輸入手勢 2018-08-01
054
學習交流 一起來認識瀏覽器的常用快速鍵 2018-07-15
055
NVDA入門 帶你認識NVDA2018.2新功能 2018-07-04
056
NVDA入門 點字設定對話框功能介紹 2018-06-17
057
NVDA官網消息 NVDA 2018.2 報到 2018-06-14
058
NVDA入門 如何連接並設定點字顯示器 2018-06-01
059
NVDA入門 展開還是摺疊?帶你一次了解樹狀檢視 2018-05-16
060
學習交流 如何快速開啟資料夾 2018-05-01
上十頁   上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁 下十頁