:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
281
NVDA入門 物件導航介紹 2011-02-23
282
NVDA入門 常見問答 2011-02-22
283
NVDA官網消息 NVDA需要您-轉譯 2011-01-31
284
NVDA官網消息 NVDA 2011.1 里程碑 2011-01-20
285
NVDA官網消息 NVDA 2010.2 有何新功能? 2011-01-19
286
NVDA物語 淺談螢幕報讀軟體運作機制 2010-11-15
287
學習交流 NVDA 為我解開盲人的神秘面紗 2010-10-28
288
NVDA入門 防止當機方法、瀏覽游標功能摘要、記事本及Word中快速閱讀文件 2010-10-27
289
NVDA入門 NVDA使用小技巧 2010-10-13
290
NVDA小技巧 數數看已打了多少字? 2010-10-06
上十頁   上一頁   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   下一頁 下十頁