:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
251
人氣話題 NVDA也有口頭禪?! 2011-10-31
252
NVDA官網消息 NVDA 如何幫助你? 2011-10-17
253
學習交流 懶人專用!!讓你超便利打開常用程式! 2011-09-23
254
人氣話題 你對windows8的期待 2011-09-14
255
NVDA小技巧 如何設定隨身版NVDA啟動快速鍵? 2011-09-13
256
人氣話題 買東西時遇到不誠實的老闆?! 2011-08-29
257
NVDA小技巧 NVDA也能這樣讀! 2011-08-26
258
學習交流 嘸蝦米標點符號輕鬆打 2011-08-23
259
學習交流 視障朋友們愛上網嗎? 2011-08-23
260
NVDA小技巧 一聽就了然的狀態列 2011-08-16
上十頁   上一頁   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   下一頁 下十頁