:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
211
NVDA入門 神呀,請給我多一點聲音吧! Part 2 2011-04-08
212
NVDA入門 神呀,請給我多一點聲音吧! 2011-03-31
213
NVDA小技巧 NVDA能不能讀全形標點符號呢? 2011-03-28
214
NVDA入門 物件導航介紹 2011-02-23
215
NVDA入門 常見問答 2011-02-22
216
NVDA官網消息 NVDA需要您-轉譯 2011-01-31
217
NVDA官網消息 NVDA 2011.1 里程碑 2011-01-20
218
NVDA官網消息 NVDA 2010.2 有何新功能? 2011-01-19
219
NVDA物語 淺談螢幕報讀軟體運作機制 2010-11-15
220
學習交流 NVDA 為我解開盲人的神秘面紗 2010-10-28
上十頁   上一頁   21   22   23   下一頁 下十頁