:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
011
學習交流 介紹點字輸入法助手 2019-04-01
012
NVDA官網消息 NVDA2019.1 來了 2019-03-27
013
學習交流 如何變更預設瀏覽器 2019-03-16
014
人氣話題 使用網頁版 Messenger (Part II) 2019-03-01
015
人氣話題 使用網頁版 Messenger (Part I) 2019-02-15
016
學習交流 關於刪除檔案的大小事 2019-01-16
017
學習交流 PowerPoint 剪報編輯技巧(一) 2019-01-01
018
NVDA官網消息 NVDA2018.4 發佈囉 2018-12-18
019
NVDA入門 NVDA 唸錯了怎麼辦? 2018-12-17
020
學習交流 如何調適 Word 進版後的操作問題 2018-12-03
上十頁   上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁 下十頁