:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
151
NVDA入門 超點如何與NVDA搭配使用? 2012-08-31
152
學習交流 Windows環境下的新式操作介面──功能區 2012-08-17
153
學習交流 PowerPoint檔案里的好聽音樂輕鬆抓 2012-08-03
154
學習交流 如何閱讀Powerpoint檔案? 2012-07-20
155
NVDA官網消息 NVDA即將支援中文輸入法 2012-06-29
156
學習交流 讓Word文件裡的圖片說話 2012-06-22
157
NVDA官網消息 NVDA 2012.2正式發表 2012-06-08
158
NVDA入門 NVDA語音的另一選擇──微軟語音 2012-05-25
159
NVDA入門 NVDA使用其它語音 2012-05-10
160
NVDA官網消息 全球NVDA下載知多少 2012-04-27
上十頁   上一頁   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   下一頁 下十頁